Dåpen er starten! 

I kyrkja driv me trusopplæring for at borna skal bli kjent med bibelen og den kristne trua. Trusopplæringa er for born og unge i alderen 0-18 år. Alle døypte born i vår kyrkjelyd får invitasjon til ulike trusopplæring dagar, men alle born er like velkomne enten dei er døypte eller ikkje. 

På Stord organiserer me trusopplæringa  i T-dagar etter alderen på borna. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing. 


 

Babysong er songsamlingar annakvar mandag der me syng og leiker oss gjennom eit utval av songar, rim, regler og bøner. Songstunda varar i omlag ein halv time. Etterpå et me nistelunsj saman og finn fram leiker på golvet.

Velkomen til Småbarnsforeldretreff i Nysæter kyrkje kvar mandag kl. 12:00-14:00 og "Songskatt" annakvar mandag kl. 11:30-11:50.

Velkomen til ei ettermiddagsstund der me skal syngja og leika og spela oss gjennom songer, rim og regler og bli kjent med ei forteljing frå bibelen. Songstunda varar i omlag ein halv time. Etterpå finn me fram frukt og leiker til borna og kaffe/ te til dei vaksne. 

Me i kyrkja ønskjer deg som har starta i 1.klasse nå i haust og familien din velkomen til skulestartsamling. Det blir servering av middag for heile familien og "bibelskatt"  om ein mann i bibelen som heiter Sakkeus. 

Me i kyrkja ønskjer deg som har starta i 1.klasse nå i haust og familien din velkomen til skulestartsamling i Nysæter kyrkje 10.september. Det blir servering av middag for heile familien og "bibelskatt"  om ein mann i bibelen som heiter Sakkeus. 

Me gler oss til sommarfest og avslutning i Stord kyrkje mandag 27.mai kl. 17.00-18.30. Det blir songstund, aktivitet og leik. Me serverer bollar, saft og kaffi. Velkommen!

 

meld deg på >HER

Til alle småbarnsforeldre
Velkommen til mat & prat i Nysæter kyrkje kl 12-14 kvar måndag.

Me inviterer til to timar rundt formiddagsmatbordet med anledning til å treffast, snakka saman, utveksle tankar og oppleve venskap med andre småbarnsforeldre. Me har leikar som barna kan leike med og maten spanderer me.

Velkomen til ei kveldsstund i Nysæter kyrkje mellom kl 20.00 og 20.45 kvar tysdag.

Kaffien er klar og du kjem når du vil. Her er det rom til å vere stille, lese søndagens bibeltekst, be eller lytte til musikk, tenne lys eller vandre rundt i kyrkja på bønestasjonar. Det er anledning til samtale og forbøn om du ynskjer det. 

Kvelden vert avslutta med ei kort samling med bøn og velsigning.

Ansvarleg for T-dagane

Elisabeth Vatland Fauskanger
tlf 53 40 34 40
m 992 70 811

Ta gjerne kontakt med oss!

 

vipps