Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

Me gler oss til sommarfest og avslutning i Stord kyrkje mandag 27.mai kl. 17.00-18.30. Det blir songstund, aktivitet og leik. Me serverer bollar, saft og kaffi. Velkommen!

Til alle småbarnsforeldre
Velkommen til mat & prat i Nysæter kyrkje kl 12-14 kvar måndag.

Me inviterer til to timar rundt formiddagsmatbordet med anledning til å treffast, snakka saman, utveksle tankar og oppleve venskap med andre småbarnsforeldre. Me har leikar som barna kan leike med og maten spanderer me.

Velkomen til ei kveldsstund i Nysæter kyrkje mellom kl 20.00 og 20.45 kvar tysdag.

Kaffien er klar og du kjem når du vil. Her er det rom til å vere stille, lese søndagens bibeltekst, be eller lytte til musikk, tenne lys eller vandre rundt i kyrkja på bønestasjonar. Det er anledning til samtale og forbøn om du ynskjer det. 

Kvelden vert avslutta med ei kort samling med bøn og velsigning.

På måndag kl 17:30 samlast me i Stord kyrkje til T1 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ. Alle som fyller 1 år i år er invitert. Ta med niste, så et me nistekveldsmat i lag etterpå. Me har kaffi, te og juice:) Velkommen til ei koseleg songstund! 

Få med deg siste babysong-samling før sommaren! Det har vore eit utruleg kjekt halvår på babysong i kyrkja, med fullt av herlege babyar på kvar einaste samling. Måndag 6/5 kl 11:00 møtest me i Stord kyrkje siste samling for semesteret, og du som er heime med baby er velkommen, anten du har vore med før i år eller ikkje. Ta med niste, så et me lunsj saman etter songstunda. Me held te, kaffi og juice! Velkommen!

Fyller du 9 år i år? Har du lyst å vera agent og løysa mysterium i kyrkja? Bli med på tårnagenthelg - 4.-5. mai! 

Elisabeth Fauskanger er nyleg tilsett som kyrkjelydspedagog og hadde sin første arbeidsdag hos oss 1.april. Elisabeth er 47 år, gift med Dag-Ove og mor til fire gutar i alderen 10,5 til 22 år. Familien har budd i Sagvåg dei siste 20 årene, men Elisabeth kjem opprinneleg frå Sokndal, sør i Rogaland.

Kjenner du nokon som fyller 2 år i år? Måndag 8. april er det T2 Kveldssong for dei små i Stord kyrkje kl. 17:30. Dette er koselege songsamlingar med nistekvelds etterpå. Ta med niste. Me har kaffi, te, juice og melk. T2-samlingane er i vår felles for Stord og Nysæter sokn, i Stord kyrkje. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen

Ansvarleg for T-dagane

Elisabeth Vatland Fauskanger
tlf 53 40 34 40
m 992 70 811

Ta gjerne kontakt med oss!

 

vipps