Dåp og opplæring høyrer saman. Foreldre, fadrar og kyrkjelyd har eit felles ansvar for at barna skal få leva og veksa i trua. Difor arbeider me med trusopplæring i kyrkja. Trusopplæringa er for barn og unge i alderen 0-18 år. 

Her hos oss organiserer me trusopplæringa i T-dagar. Kvart år vil barna få tilbod om å vera med på ein T-dag som har namn etter alderen på barnet. «FIREÅRSBOK OG UNDRETUR» har namnet T4, då det er T-dagen for dei som fyller fire år det gjeldande året. T-dagane har varierande tema, innhald og aktivitetar.  

Alle T-dagar er ikkje på plass enda, men dei vil komma i løpet av dei neste åra. Alle døypte barn i vår kyrkjelyd vil difor etterkvart få tilsendt invitasjon til T-dag årleg. I tillegg vert T-dagane annonsert, både på nett og i avis. Alle barn er like velkomne, anten dei er døypte eller ikkje.

Trusopplæringa skal også vera eit tilbod til alle, uavhengig av funksjonsevne. Me set pris på at foreldre tek kontakt slik at me kan avtala tilretteleggjing der det trengst.

Velkommen til T-dagen med barnet!

Kjenner du nokon som fyller 2 år i år? Måndag 11. mars er det T2 kveldssong for dei små i Stord kyrkje kl. 17:30.

Babysong

Det har vore fullt hus og stormande jubel på babysong i Stord kyrkje i vår🙌😊 På måndag (11/3) samlast me på nytt, og alle som er heime med ein baby eller fleire er velkomne til ei triveleg songstund i kyrkja.

3 ÅR I ÅR?
Måndag 11. februar er det T3 KVELDSSONG FOR DEI SMÅ i Stord kyrkje. T3 er ei kjekk songsamling for dei som fyller 3 år i 2019. Etterpå et me nistekveldsmat saman. Ta med niste. Me har kaffi, te, mjølk og juice. Velkommen!

Kjenner du nokon som fyller 2 år i år? Måndag 28. januar startar me opp med T2 kveldssong for dei små i Stord kyrkje kl. 17:30. Dei andre datoane for våren er 11. mars og 8. april. Dette er koselege songsamlingar med nistekvelds etterpå. Ta med niste. Me har kaffi, te, juice og melk. Det er inga påmelding - det er berre til å komma! Velkommen:-)T2-samlingane er i vår felles for Stord og Nysæter sokn, i Stord kyrkje.

Babysong i Stord kyrkje er i gang igjen, og det var så kjekt å treffa den herlege babygjengen som kom på samling sist! På måndag (28/1) inviterer me til babysong igjen, og alle som er heime med ein baby eller fleire er velkomne til ei triveleg songstund i kyrkja. Samlinga startar klokka 11:00. Ta med niste, så et me lunsj saman etter songstunda. Me held te, kaffi og juice! Velkommen! 

Hurra! No er det snart klart for babysong! Me gler oss til å synga og leika, og til å treffa både dei minste og dykk som følgjer dei 😊

Alle som er heime med ein baby eller fleire er velkomne til babysong i Stord kyrkje desse måndagene, klokka 11:00:

14. januar
28. januar
11. februar
11. mars
25. mars
8. april
6. mai

Babysongtilbodet i vår er felles for Stord og Nysæter kyrkjelydar. Det er inga påmelding, så det er berre til å komme!

Ta med niste - me et nistelunsj i lag etter songsamlinga. Me held kaffi, te og juice. 

Velkommen til koselege stunder i kyrkja for store og små 😊

t11 mNo er julemenn og julepynt kome i butikken og me veit det nærmar seg desember og advent. Då er det tid for eit av dei store høgdepunkta, nemleg LYS VAKEN. KJENNER DU NOKON SOM VERT 11 ÅR I 2018? 1.-2. desember er dei velkomne til Nysæter kyrkje og T11 LYS VAKEN. Her kan de lese invitasjonen pdfT11
Påmelding til T-dagen kan gjerast på nettsida vår. Du finn den under fana som heiter SKJEMA eller du kan gå inn >her!

t4 mDet nærmar seg den store helga for fireåringane i Stord kyrkje, med T4 UNDRETUR OG FIREÅRSBOK. 

Ansvarleg for T-dagane

Elisabeth Vatland Fauskanger
tlf 53 40 34 40
m 992 70 811

Ta gjerne kontakt med oss!

 

vipps