No sender me ut invitasjon til neste års konfirmantkull. Invitasjonen er sendt ut pr post til alle medlemmer født i 2004. Du melder deg på her.

 

PÅMELDING:   frist for påmelding har gått ut - ta kontakt med kyrkjekontoret

Det vert informasjonsmøte med innskriving i kyrkjene våre. møtet er for konfirmantar og føresette:

30.05 kl 17.00 i Stord kyrkje for Nordbygdo ungdomskulekrins
30.05 kl 19.00 i Stord kyrkje for Stord ungdomskulekrins
31.05 kl 16.30 i Nysæter kyrkje for Nysæter ungdomskulekrins NY TID

Konfirmasjonstida er ein del av trusopplæringa for dei døypte i kyrkjelydane våre. Om du ikkje er døypt, er du likevel velkommen til å vere med i konfirmasjonstida. Då kan du bli døypt undervegs i konfirmantåret. Dåpen er ein føresetnad for å ta del i den avsluttande konfirmasjonsgudsteneste.

pdfInvitasjon
Leiar konfirmantarbeidet

Brynhild Meyer Stautland
tlf 53403438
m 90672397

Ta gjerne kontakt med oss!

Konfirmantundervisning