Referat frå årsmøtet for Nysæter kyrkjelyd 10. mars kan du lesa pdfHER.   

Årsmeldinga ligg pdf HER.

Her kan du lesa referat frå årsmøtet søndag 08.04.2018:
pdfreferat_årsmøte_nysæter_18.pdf

Her kan du lesa årsmeldinga for 2017:
pdfårsmelding_nysæter_2017.pdf

Årsmøte for Nysæter kyrkjelyd vert søndag 8. april kl. 12.15

Nysæter sokneråd og Kyrkjeringen vil takka alle som bidrog med gevinstar, alle som selde lodd - og tok lodd, og alle som kom på basaren og gjorde den til eit fantastisk handslag for Nysæter kyrkje. Tilsaman kom det inn kr. 106 518,-. Tusen takk for ein veldig fin ettermiddag i lag!

Nysæter sokneråd 2015-2019

Elisabeth Vatland Fauskanger - leiar
m 415 08 065

Marit Stalheim Grimstad   -   nestleiar
Hildegunn Sæbø Heimro
Lovise Sæbø Heimro
Lars Heine Kaldefoss
Odd Naustdal (permisjon)
Helga Thorsen Stautland
Oddbjørg Kringlebotten Løkling

varamedlemer:
Reidun Alma Hagenes
Tove Volden Nygård
Mats-Mikal Nordhaug Langøy
Solveig Frida Færevaag Nome
Ingebjørg Råheim Grønsdal

Jørgen Knudsen - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar