Nominasjonskomiteen i Nysæter sokn kunngjer herved supplerande nominasjon.  Det skal velgast 6 faste medlemmer til soknerådet og 5 varamedlemmer. I Nysæter er det nominert 10 kandidater. Eit forslag til kandidat/kandidatar skal vera underskrive av fem stemmeberettigede forslagsstillarar. Ta kontakt med soknerådsleiar Hildegunn Heimro, eller sakshandsamar Reidun Andersen, for meir informasjon. Fristen er 5. juni.

Takk til alle som tok turen og blei med på ein fantastisk kjekk dag med fellesgudsteneste i heishuset, og med pølser, kaffi og prat, aktivitetar og omvisning i gruvene på Litlabø. Ei ekstra takk til Venelaget for Gruo for alt de la til rette for oss!

Referat frå årsmøtet for Nysæter kyrkjelyd 10. mars kan du lesa pdfHER.   

Årsmeldinga ligg pdf HER.

Her kan du lesa referat frå årsmøtet søndag 08.04.2018:
pdfreferat_årsmøte_nysæter_18.pdf

Her kan du lesa årsmeldinga for 2017:
pdfårsmelding_nysæter_2017.pdf

Årsmøte for Nysæter kyrkjelyd vert søndag 8. april kl. 12.15

Nysæter sokneråd og Kyrkjeringen vil takka alle som bidrog med gevinstar, alle som selde lodd - og tok lodd, og alle som kom på basaren og gjorde den til eit fantastisk handslag for Nysæter kyrkje. Tilsaman kom det inn kr. 106 518,-. Tusen takk for ein veldig fin ettermiddag i lag!

Nysæter sokneråd 2015-2019

Hildegunn Sæbø Heimro - leiar
m 915 54 308

Marit Stalheim Grimstad   -   nestleiar
Elisabeth Vatland Fauskanger
Lovise Sæbø Heimro
Lars Heine Kaldefoss
Odd Naustdal (permisjon)
Helga Thorsen Stautland
Oddbjørg Kringlebotten Løkling

varamedlemer:
Reidun Alma Hagenes
Tove Volden Nygård
Mats-Mikal Nordhaug Langøy
Solveig Frida Færevaag Nome
Ingebjørg Råheim Grønsdal

Jørgen Knudsen - geistleg representant

Reidun Andersen - sakshandsamar