No er resultatet frå soknerådsvalet klart. 

Det var 814 personar som røysta i Stord sokn til soknerådsvalet. Valdeltaking 9 %. I 2015 var valdeltakinga 12 %. 

I Nysæter sokn var det 337 som røysta til soknerådsvalet. Valdeltaking 13 %. I 2015 var valdeltakinga 13,7 %.

Sokneråda tek til 1. november 2019, og soknerådsperioden varer til 31. oktober 2023.

pdfSokneråda 2019 - 2023

medlemsregisterNo kan du logge deg inn gjennom id-porten for å sjekke om du står oppført i medlemsregisteret til Den norske kyrkja:  kyrkja.no/medlem

Digitalarkivet har lagt kyrkjebøkene for Stord ut på nett. Det gjeld periode 1725 til 1945. Det skulle dermed vere lett for slektsgranskarar å finne tilbake til røtene sine. Også andre kommunar er med i prosjektet. I alt er 855 skannede kyrkjebøker tilgjengelege. Adressa er www.arkivverket.no eller klikk her for å koma til kyrkjebøkene.

Stord kyrkjekontor

OPNINGSTIDER:
Måndag, tirsdag, torsdag, fredag
kl. 10.00 - 14.00
Onsdag kl. 12.00 - 15.00

SENTRALBORD: 
tlf 53 40 34 30

POSTADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Hamnegata 48, 5411 Stord

BESØKSADRESSE: 
Stord kyrkjekontor, Thiisafabrikken – gateplan,
Hamnegata 48, Leirvik

EPOST: send epost
Ta gjerne kontakt med oss!

Tilsette

Prost i Sunnhordland 
Svein Arne Theodorsen
tlf 53 40 34 35
m 957 50 927
EPOST: send epost
SveinArneTheodorsen
Sokneprest i Stord
Olav Johannes Oma
tlf 53 40 34 36
m 906 38 825
EPOST: send epost
Sokneprest i Nysæter 
Jørgen Knudsen
tlf 53 40 34 37
m 951 19 678
EPOST: send epost
JørgenK
Prostiprest
Egil Larsen
m 992 41 870
EPOST: send epost
EgilLarsen
Kyrkjeverje / dagleg leiar
Liv Kari Bru
tlf 53 40 34 33
m 473 50 754
EPOST: send epost
LivKariBru
Driftsleiar / sakshandsamar
Reidun Andersen
tlf 53 40 34 32
m 997 37 312
EPOST: send epost
ReidunAndersen
Førstesekretær / kyrkjelydspedagog
Åse Selsvold
tlf 53 40 34 34
m 456 05 184
EPOST: send epost
ÅseSelsvold
Kantor / IKT-leiar
Jan Overweg
m 901 97 069
EPOST: send epost

JanOverweg
Kantor i Stord
Ole Jørgen Furdal
m 901 43 989
EPOST: send epost
OleJørgen
Kantor i Nysæter
Bjarte Aadland
m 936 16 936
EPOST: send epost
BjarteAadland
Kyrkjelydspedagog 
Brynhild Meyer Stautland
tlf 53 40 34 38
m 906 72 397
EPOST: send epost
BrynhildMeyerStautland
Kyrkjelydspedagog 
Elisabeth Vatland Fauskanger
tlf 53 40 34 40
m 992 70 811
EPOST: send epost
Soknediakon
Lisbeth Nygård
tlf 53 40 34 31
m 911 83 846
EPOST: send epost
Diakonimedarbeidar
Hjørdis J. Heggland
tlf 53 40 34 39
m 481 14 681
EPOST: send epost
 
Kyrkjetenar
Bodil Sølvi Stave
m 924 67 607
EPOST: send epost
 
Kyrkjegardsarbeidar (formann)
Heidi Wannberg
tlf 53 41 03 74
m 952 44 011
EPOST: send epost
Heidi
Kyrkjegardsarbeidar
Håkon Råen Røkenes
Haakon
Kyrkjegardsarbeidar
Morten Simonsen
Morten
Kyrkjegardsarbeidar
Kianoosh Jebelli
KianooshJ