Stord har eigne vedtekter for gravplassane. Desse er heimla i gravferdslova av 7. juni 1996, sist endra 1. juni 2012, og i forskriftene til gravferdslova. Dei lokale vedtektene regulerer praktiske tilhøve rundt gravminne, graver, stell  - og feste av graver, fredningstid osv.
Vedtektene for gravplassane i Stord vart vedtekne av Stord kyrkjelege fellesråd 07.11.2012 og godkjende i Bjørgvin bispedømeråd 16.01.2013.

Stord gamle kyrkjegard er namnet på gravplassen rundt Stord kyrkje.

Vestre gravplass ligg 100 meter vest for Stord kyrkje på andre sida av Hystadvegen med inngang frå Ådlandsvegen.

Øvre gravplass ligg lengst frå Stord kyrkje, på nordsida av Tysevegen mellom Ådlandselva og Stord sjukehus. Gravplass-felt er markert med bokstav A til K.

Midtre gravplass ligg på sørsida av Tysevegen vis-à-vis Øvre gravplass. Gravplass-felt er markert med bokstav A til M.

Frugarden gravplass ligg på sørsida av Tysevegen og ved sida av Midtre gravplass. Gravplass-felt er markert med bokstav A til L.

Gravplassen på Huglo ligg langs vegen midt imellom fergekaien og bedehuskapellet.

Nysæter gravplass ligg ved nordvestsida av Nysæter kyrkje, i Kyrkjevegen. Gravplass-felt er markert med bokstav A til O.

Gravplassane

Kyrkjeverje - Liv Kari Bru
tlf 53403433
m 47350754

Gravplassarbeidar / formann - Heidi Wannberg
tlf 53410374
m 95244011

Gravplassarbeidar - Håkon Råen Røkenes

Gravplassarbeidar - Morten Simonsen

Gravplassarbeidar - Kianoosh Jebelli

Vedtekter for gravplassane

Søk i gravregisteret

Det er mogleg å søkje i gravregisteret etter graver på Stord. Det tyder at om du lurer på kor nokon etter gravlagt på kyrkjegarden kan du taste inn eit namn og du får opplyst om gravplass, felt, rad og grav. Du får også fødselsdato, dødsdato og gravferdsdato. Desse data er offentleg.

> OFFENTLEG GRAVREGISTER STORD